Аймақ
Тапсырыс беру

Ережелер және шарттар

Fixinglist сервисінің ережелері

Fixinglist ресурсын пайдалану туралы келісім-шарт  (одан әрі текстте— «Келісім-шарт»)

Келісім-шартта қолданылатын терминдер. 

Компания — Сайт,  Ресурс — FIXINGLIST интернет-ресурсы

Әкімшілік  — компания қызметкерлері және  сайтты пайдалану кезінде берілетін компания тарапынан Ресурсты тиісті пайдалану және келушілер мен пайдаланушыларға қызмет көрсету үшін өкілетті кісілер. 

Сервистер — сайттың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін ЭЕМ, дерекқор үшін бағдарламалар жиынтығы, сондай-ақ тұтынушыларға сайтты пайдалану кезінде ұсынылатын  қызметтер жиынтығы, 

Келуші  — ресурсты пайдаланатын 16 жастан ересек кез келген жеке тұлға. Пайдаланушы  (Тапсырыс беруші немесе Орындаушы) — тіркелуден өткен келуші.  Тапсырыс беруші/Орындаушы терминімен Бұл келісім-шартта тексерілген пайдаланушылармен бірге тексерілмеген пайдаланушылар да көрсетіледі. 

Логин — тіркелуден өту  және Сайтты пайдалану кезінде көрсетілген Пайдаланушының электрон поштасы. Бір келушінің бірнеше логинді тіркеуге және пайдалануға тыйым салынады.

Пароль —пайдаланушы өз бетінше таңдайтын және Ресурсты пайдалану кезінде оның Логинмен жиынтығына сәйкес келуін қамтамасыз ететін  таңбалық құрамдастырым.

Тексерілмеген орындаушы — тіркеуге алу барысын бұл Келісім-Шарттың 3  бөліміне сәйкес өткен пайдаланушы.

Тексерілген орындаушы  — тіркеуге алу барысын бұл Келісім-Шарттың 4 бөліміне сәйкес өткен пайдаланушы.

Тапсырыс беруші  — Тіркеуга алу барысынан өткен және ұсталар байланыстарына қолы жетімді пайдаланушы.

Орындаушы – сайтта ұста ретінде тіркеуге алынған, өз жеке (орындалған жұмыстардың фотосы, телефон нөмірлері) және бұл ұстаның бейінінде көрінетін басқа деректерді  берген   пайдаланушы.

Жалпы қағидалар

Бұл келісім-шарт Сайтты пайдалану тәртібін, сондай-ақ келушілер сайтты және Сервисті  қолдану кезінде пайда болатын өзара ара қатынастарды ретке келтіреді.  Компания Сайтқа және Сервистерге тәулік бойы қол жетімді болуына кепілдік бермейді. Келісім-шарт бұзылған жағдайда Компания  Сайт пен Сервистерді пайдалануда кез келген сәтте кез келген келушіні қабыл алмауға құқықты. 

Пайдаланушы Сайтты қолдануы Пайдаланушының Осы Келісім-шарттың төмендегі қағидаларын қабылдағанын және орындауға міндеттенгенін білдіреді.

Кез келген ресурстан бастапқы түрде де, не кез келген мәліметтің үзіндісі ретінде де  кез келген қайта басу немесе ретрансляция, жаңғырту,көшірме және/немесе  қандай болса да тарату түрлеріне тыйым салынады. Жоғарыда атап өтілген мәліметтерді қандай болса да түрінде пайдалануға құқықты тек Сайт әкімшілігінің рұқсатымен ғана алуға болады.

Компания Келушілер/ Пайдаланушыларға осы Келісім-Шартқа сәйкес, Келуші/Пайдаланушы  және сондай-ақ басқа тұлғалар Келуші/Пайдаланушы көмегінде төмендегі іс-әрекеттерді жасамаса,  Сайтты пайдалану және сайтта ұсынылған бағдарламалық қамтамасыз ету құқықын  жеке ерекше емес  және берілмейтін  құқықын ұсынады:

Сайт, Сервистерді көшіру немесе бағдарламалық қамтамасыз етуді өзгерту  бойынша;

Сайт пен Сервистердің бағдарламалық қамтамасыз етуден туындалған бағдарламалар жасау бойынша;

Бағдарламалық қамтамасыз етуге бағдарламалар кодын алу мақсатында ену бойынша ;

Сайтта және Сайттың бағдарламалық қамтамасыз етілуі мағлұматтары жөнінде сату, шегіну, жалға беру, үшінші тұлғаларға кез келген басқа түрде табыстауды іске асыру бойынша;

Орындаушының  байланыстарын тарату, көшіру, жіберу, сату және алып-сату, қандай болса да коммерциялық мақсаттар үшін Ресурс Пайдаланушыларының жеке деректерін пайдалану;

Сайт және Сервистерді түрлендіру бойынша, оның ішінде оған рұқсат етілмеген қол жеткізуге ие болу мақсатында;

Жоғарыда атап өтілген Компания мен үшінші тұлғалардың құқықтарын бұзатын басқа ұқсас іс-әрекеттерді жасау.  

Келуші/Пайдаланушы Әкімшілік немесе үшінші тұлғаларға Сайт пен Сервисті пайдаланғанда берілген (ұсынылған) мәліметтерге жөнінде құқықтарды сақтау (материалды және материалды емес) бойынша жауап береді.  Пайдаланушылар Сайт пен Сервистерді пайдалану заңдылығын, оның ішінде өзі резиденті болған мемлекеттің заңдары тұрғысынан да  өз бетінше бағалайды,

Пайдаланушыны тіркеу

Тапсырыс беруші/ Орындаушы болғысы келген тұлға Ресурстың тиісті парақшасында тіркеуден өтуі шарт. Тіркелу  кезінде Тапсырыс беруші/ Орындаушыға ілгеріде Тапсырыс беруші/Орындаушы Сайтпен жұмыс істеген кезде қолданылатын  өзі таңдаған Логин мен Пароль жұбы беріледі:

Төмендегі логинді пайдалануға рұқсат берілмейді: 

а) егер бұл логинді басқа Тапсырыс беруші/ Орындаушы пайдаланып жатқан болса;

ә) Келушілер, Компания, Әкімшілік, үшінші тұлғаларды  балағаттайтын болса. 

Пайдаланушы  Парольді өз бетінше таңдайды, әйтсе де Компания пароль таңдағанда ұзындығы  6 (алты) таңбадан кем болмаған және кіші әріптермен бір мезгілде бас әріптерді, сондай-ақ сандарды пайдалануды қадала ұсынады.

Пайдаланушы  Парольдің үшінші кісілерден құпияда сақталуы үшін өзі жауапты болады.  Тапсырыс беруші/Орындаушының Логин мен Паролі жұбына рұқсат етілмеген қол жеткізуге ие болып, үшінші кісілер Пайдаланушының құқықтарын бұзған жайдайда Компания жауап бермейді. 

Орындаушыларды тексеру

Тіркеу барысы аяқталған соң, Сайт Әкімшілігі Орындаушыны, оның бейінін, сондай-ақ  ол ұсынған жеке деректердің тексерілуін тұспалдайтын  тексеру барысын өткізеді және де ол Орындаушы көрсеткен телефон нөмірімен байланысу арқылы расталады. Кейбір Сервистер мен Компанияның Қызметтерінен пайдалану тек тексерілуден кейін ғана мүмкін болады. Тексерілген Пайдаланушы мәртебесі Пайдаланушыден кез келген уақытта себептерді түсіндірмей-ақ Әкімшіліктің білгенінше алып қойылуы мүмкін.

Пайдаланушының Құқықтары мен міндеттері

Ресурстың кез келген  Келушісі төмендегі Сервистерді пайдалануға құқықы бар:

а) Бұл Келісім-шартқа сәйкес осындай қарап шығуға қол жетімді, Пайдаланушы орналастырған фотосуреттерді қарауға;

ә) Компания, Әкімшілік тұлғасында қол жетімділікке ұсынған  басқа сервистерді.

б) Жеке кабинеттегі деректерді редакциялауға. Бейіндегі фотоларды ауыстыруға, сондай-ақ қажеттілік болғанда орындалған жұмыстар мен жобалардың  жаңа фотоларын  қосуға. Бейінде өзі, өз тәжірибесі, мамандандырылуы, білімі туралы қосымша деректерді көрсетуге.

Пайдаланушы қосымша түрде құқықты: 

 1. a) Бұл Келісім-шартты басқа пайдаланушылар бұзғандығы бойынша Әкімшілікке арыздардар жіберу;

ә) Компания, Әкімшілік тұлғасында қол жетімділікке ұсынған  басқа сервистерді пайдалануға.

Бұл Келісім-шарт  бойынша   Ресурсты Пайдаланушы/Орындаушы төмендегі құқықтарға ие: 

- Тіркелу және Ресурстан пайдалану;

- Ресурстан пайдалану үшін өзі туралы тек қажетті және расталған мәліметті көрсету;

- Пайдаланушы/Орындаушы Компаниядан Ресурсты пайдалануға байланысты ақпараттық қолдап-қуатталуға құқықты;

Пайдаланушы/Орындаушы өз бетінше өз бейіні мен өзу туралы мәліметті өшіре алмайды. 

Пайдаланушы мен Келушілердің Жауапкершілігі

Келушілер Ресурс пен Сервистерді пайдаланғанда  өз іс-әрекеттері/әрекетсіздігі үшін өз бетінше жауапты болады. Келушілер Ресурс пен Сервистерді пайдалануда үшінші тұлғалардың құқықтарын бұзбауға міндеттенеді.

Келушілер сайтта орналастырылған мәліметтер мен фотоларды пайдалану құқықына ие екендігіне кепілдік беріледі. Келушілер Осы Келісім-шартты сақтауға міндеттенеді. Келісім-шарт бұзылған жайдайда Әкімшілік Келушіге Сервистер мен Сайтқа қол жетімді болуына рұқсат бермеу құқықын қалдырады.

Пайдаланушы интернет ресурста заң актілеріне қайшы келген мәліметтерді орналастырғаны үшін жауапты болады.  Заңсыз болған мәліметтердің авторлары болған Пайдаланушылар бойынша мәліметтің сипатына қарай , Қазақстан Республикасының азаматтық, әкімшілік және қылмысты заңдары бойынша шаралар қолданылуы мүмкін.

Жариялы хабарлар Сервисі

Пайдаланушыға жариялы хабарлар(түсінік) Сервисіне қол жетімділік ұсынылады.  Жариялы хабарлар Сервисі дегенде Пайдаланушының Сайт парақшаларындағы Сайттың тиісті парақшасына кіріп шығатын  басқа барлық Пайдаланушылардың шолуы үшін қол жетімді болатын хабарларды орналастыру мүмкіндігі түсініледі.

Төмендегі жария хабарларын орналастыруға тыйым салынады:

 1. Қазақстан Республикасы заңдарын, халықаралық құқық нормаларын бұзатын;

Мазмұны бойынша жарнамалық болған, спам, «пирамидалар» тәсімі, «бақыт хаттарын»;

Заңсыз, зиян келтіретін, қауіпті, адамгершілікті балағаттау, жала жабу, авторлық құқықтарын бұзатын, өшпенділік және/немесе адамдардың нәсілдік, этникалық, жыныстық, әлеуметтік белгілері бойынша кемсітушілікті насихаттайтын; 

Пайдаланушыға немесе үшінші тұлғаларға тиісті  болған сайттарға сілтемесі бар; 

Өз байланыс мәліметтері (телефон нөмірі, әлеуметтік желідегі аккаунты немесе шұғыл хабарлар сервисі);  

 1. Үшінші тұлғалардың құқықтарын бұзатын;

Тапсырма сомасы бойынша түсінік беретін;

 1. Тапсырма түсінігіне тиісті болмаған;

Әкімшілік кез келген уақытта Келісім-шартқа сәйкес келетін де, оны бұзатын да жария хабарларын өшіріп тастауға құқықты. Келісім-шартты бұзатын Пайдаланушы тұрақты түрде бұғаттауға түсуі мүмкін.

Сервис Соты

Тапсырмаларды орындау бойынша Тапсырыс беруші мен Орындаушы арасында дау пайда болған жағдайда, ол Әкімшілік жағынан шешіледі. Пайдаланушылар Әкімшілік даулы жағдайды қарап шығу нәтижесінде кез келген қажетті іс-әрекеттерді іске асыруына құқықты екендігіне келіседі. Әкімшіліктің шешімі ақтық және шағымдануға тиісті емес.

Ерекше жағдайлар

Компания Сервистің бағдарламалық қамтамасыз етілуінде, Сайтта қателер болмауына немесе ол толассыз жұмыс істеуіне кепілдік бермейді. Компания Әкімшіліктің Пайдаланушылар арасындағы даулы жағдайларды шешуде қабылдаған шешімдері, оның ішінде шығарылған үкімдері үшін  жауапты емес. Пайдаланушының үшінші тұлғалардың іс әрекеттері салдарынан пайда болған шығындары немесе басқа зияны үшін Компания жауапты емес. Компанияны өз құқықтарының ішінде оның  ойы бойынша келісуге боларлық, жағымсыз немесе бұл Келісім-шартты бұзатын кез келген мәліметті немесе материалды өз Серверлерінен өшіріп тастау құқықын қалдырады.

Компания Интернет арқылы берілетін және ұсынылатын мәліметтерді, қызметтер мен өнімдерді бақыламайды. Сондықтан Пайдаланушы Сервис немесе Интернет жүйесі арқылы ұсынылған немесе қолжетімді тауарлар, мәлімет және қызметтер компанияға байланысты болмаған үшінші жақтар(тікелей Компания ұсынылатындығы көрсетілген мағлұматтарды қоспағанда) арқылы ұсынылатындығы жайлы шартты қабылдайды. Пайдаланушы Сервистер мен Интернет жүйесін пайдаланғандығы үшін толық жауапкершілік пен тәуекелді өзіне алады. Компания Сервистер немесе Интернет жүйесі арқылы жеткізілетін кез келген тауар, мәлімет және қызметтерге ешқандай кепілдік бермейді. Компания мұндай жеткізілімдер нәтижесінде пайда болған тікелей немесе жанама шығын мен зиян үшін жауапты емес. Пайдаланушы Сервистер немесе Интернет жүйесі арқылы ұсынылатын қызметтердің анықтығы,  барлық пікірлердің толықтығы мен жарамдылығы, бағалары және басқа мәліметтің, тауарлардың сапасы мен функцияларының бағалануына жауапты екендігі туралы шартты қабылдайды. Шешімдердің орналастырылуында, әрбір шешім Компания логотипімен (тауар белгісі) белгіленетіндігімен ескертілген және келісілген, бұл Сервис функционалымен шартталған. Компания мүмкіндік туған жағдайда  Пайдаланушылар ұсынған Шешімдердің БАҚ, үшінші тұлғалардың  интернет ресурстарда, кітаптарда, жинақтарда, журналдарда, Компанияның жарнамалық материалдарында орналасуын қамтамасыз етеді.

Бұл келісім шарттың күшіне енуі және өзгеру тәртібі.

Келісім-шарт, Келісім-шартқа Қосымша және оларға өзгерістер  Сервис парақшаларында жарияланған соң күшіне енеді. Келісім-шарт пен Келісім-шарттың Қосымшаларына өзгерістер кез келген уақытта енгізілуі мүмкін.  Пайдаланушы /Келуші Ресурсты, Сервистерді және/немесе Компания Қызметтерін  әр пайдалану алдынан Келісім-шарттың көкейкесті нұсқасымен танысып шығуға міндеттенеді. Егер  Пайдаланушы/Келуші өзгертілген Келісім-шартпен келіспеген жағдайда, ол Сервисті пайдаланудан бас тартуға міндетті.  Пайдаланушны, Ресурстан, Сервистерден және/немесе Компания қызметтерінен  пайдалануды жалғастырған пайдаланушы өзгерістермен келіседі. 

Қолданылатын заңдар

Компания мен Келушілер арасындағы өзара ара қатынастар Қазақстан Республикасы заңдары бойынша ретке келтіріледі. Қазақстан Республикасының заңдарын бұзған жағдайда Келуші толық әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тартылады.

«FIXINGLIST» ресурсын пайдалану туралы Келісім-Шартқа Қосымша №1

Құпиялылық Ережелері

Құпиялылықтың Бұл ережелері (одан әрі - «Ережелер») «FIXINGLIST» ресурсын жеке кісілердің (одан әрі - «Келісім-шарт») пайдалануы туралы Келісім-шартының ажырамас бөлігі болып саналады.  Бұл Ережелерде қолданылатын терминдер және түсініктер Келісім-шарттың негізгі текстінде пайдаланылатын терминдер мен түсініктерге ұқсас болады. Компания ұсынатын ресурсты, сондай-ақ Сервистер мен Қызметтерді  пайдалана отырып, Келуші және/ немесе Пайдаланушы бұл ережелермен келіскенін білдіреді.  Бұл ережелерді сақтаудан  бас тартқан жағдайда Келуші және/ немесе Пайдаланушы  Ресурсты пайдалануды тоқтатуға міндетті.  Ережелер Компанияның FIXINGLIST домені арқылы ұсынатын кез келген Қызметтер мен Сервистерге қатысты болады.

Құпиялы мәлімет түсінігі

Құпиялы мәлімет дегенде Келуші және/немесе Пайдаланушыдан оның Компания

сайты және/немесе Сервисті пайдаланған кезде, Компания ұсынған сәйкестендіргіш мәлімет түсініледі. Бұл мәлімет, қажеттілік туғанда Пайдаланушы

және/немесе Келушімен онлайн тәртібінде немесе басқа тәсілдерде хабарласукезінде пайдаланылуы мүмкін. Жеке мәліметтер, құпиялы электрон ақпарат ресурстарына жатады, оның жиналуы және өңделуі жиналып жатқан мақсаттарға қарай шектеледі.

Олар Пайдаланушы және/немесе Келуші тек қана  өз еркімен және разылығымен  ұсынған құпиялы мәліметтің құрамдас бөлігі болып табылады.  Компания ресурсына қолжетімділік үшін құпиялы мәліметтің берілуі міндетті түрде емес, бірақ ол жағдайда Сервис және Қызметтердің кейбір  бөлімдері қолжетімді болмайды.

Құпиялы ақпарат құрамы

1. Жеке мәліметтер
2. Cookie файлдары
3. Серверлер журналдары

Жеке мәліметтер құрамы:

 1. Ата тегі, аты, әкесінің аты
 2. Туған санасы, жынысы, мекендеу орны
 3. Электрон пошта мекенжайы
 4. Ұялы телефон нөмірі
 5. Сервиске қолжетімді болу үшін орнатылған мобильді құрылғының орналасқан жерін анықтайтын координаталар.
 6. Бейіндегі жеке фотосы немесе компания логотипі, сондай-ақ орындаушығы тиісті жұмыстардың фотосы
 7. Тіркеу кезіндегі басқа мәліметтер

Құпиялы мәліметті жинау мақсаттары     

 1. Пайдаланушыларды тіркеу
 2. Сервис, Ресурс және Компания Қызметтерін көрсету функцияларын қамтамасыз ету
 3. Маркетинг зерттеулер және статистика жинауды өткізу
 4. Сервис және Компания қызметтерін жақсарту
 5. Күтпеген жағдайлардың пайда болуы жағдайында Пайдаланушының есеп жазбасына өзгерістер енгізу мүмкіндігі (мәселен, пароль ұрланған жағдайда оны қайта қалпына келтіру)

Жеке мәліметті пайдалану

Қазақстан Республикасы заңдарында кепілденген құқық және еркіндігін іске асыруды шектейтін, мүліктік және (немесе) моральды зиян жеткізу мақсатында жеке кісілердің жеке мәліметтері болған электрон ақпарат ресурстарын пайдалануға жол берілмейді.

Компания Пайдаланушылардың жеке мәліметтерін таратуға мүмкіндік бермеуге және үшінші кісілерге бұл мәліметті жеткізбеуге, төмендегі жағдайларды қоспағанда, міндеттенеді: 

 1. Пайдаланушы өз еркімен және ашық түрде бұл мәліметті ашуға тілек білдірді;

Жеке мәліметтер Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес таратылуға жатады.

Пайдаланушы Келісім-Шартты бұзуға жол қойды;

Пайдаланушының Сервис арқылы анық білдірілген алдын ала келісімі бойынша. 

Компания стастистикалық, демографиялық және маркетингті зерттеулер өткізу үшін құпиялы мәліметті пайдалану құқықын қалдырады. Мұнда жеке мәліметтер иесіздендіріледі. 

Бұл зерттеулердің нәтижелері құпиялы мәлімет болып саналмайды. Кез келген жағдайда да Компанияның  зерттеулер нәтижелері  Пайдаланушы ұсынған  жеке мәліметтердің қандай болса да байланысысыз қолданылуына және белгілі Пайдаланушыны теңдестіруіне жол бермеуіне  кепілдік береді.

Пайдаланушы тіркелген кезінде көрсетілген электрон поштаға және ұялы телефон нөміріне Әкімшіліктен жеке хабарлар, соның ішінде жарнама да алуына өз келісімін білдіреді. 

Ресурсты пайдаланған кезде Пайдаланушының өзі туралы мәліметті орналастыруы

Пайдаланушы Ресурсты пайдалану кезінде  өз тілегі бойынша үшінші кісілерге өзі туралы кез келген мәліметтң беруі мүмкін.  Сондай-ақ Пайдаланушы Сайтта орналастырылған мәлімет басқа Пайдаланушы/Келушілерге де қол жетімділігін және де ол көшіріп алынуы және таратылуы мүмкіндігін қабылдайды.  Бұл мәлімет көпшілікке қолжетімді деп бағаланады, демек, Компания Пайдаланушының мұндай іс әрекеттерінің  салдарына жауапты болмайды.

Пайдаланушы үшінші кісілерге және Компанияға  ұсынылған мәліметтер  төмендегідей болмауына кепілдік береді:  

Жалған, тиянақсыз немесе жаңылыстырылатын болуына;

Алаяқтық, алдау   және сенімді пайдаланып кетуіне;

Үшінші кісінің меншігін,  оның коммерциялық құпиясын немесе оның жеке өміріне қол сұқпаушылық құқықын бұзу немесе қол сұғу;

Қылмыс жасауға шақыру,  сондай-ақ ұлтаралық алауыздықты арандату;

Кімнің болса да намысын, қадір-қасиетін және іскерлік беделін қорлайтын мағлұматтардан құралған, біреуге жала жабу немесе қауіп-қатер төндіру; 

Әдепсіз болу, әлде бейәдептілік немесе эротика сипатта болу;

Басқа кісілерге тиісті фотоларды өз бейініндегі фотолар үшін қолдану.

Компьютер вирустарының, сондай-ақ  атап айтқанда зиян келтіруге бағытталған, өкілетсіз басып ену, деректерді құпиялы қағып әкету немесе иемденуге арналған  басқа  компьютерлік бағдарламалардың болуына.

Қазақстан Республикасының Қазіргі заңдарын басқал жолдармен бұзу.

Құпиялы мәліметті жинау және сақтау

Компания құпиялы мәліметті жинау, сақтау және пайдалану Бұл ережелерге қатал сәйкес іске асырылады. Компания алынған мәліметті тиісті түрде сақтау мен пайдалануды  қамтамасыз ету үшін барлық шараларды қолданады. Құпиялы мәліметті жинау автоматты түрде ресурсқа кірген және Компания Сервистері мен Қызметтерінен пайдаланған кезде,  сондай-ақ Пайдаланушы және/немесе Келуші ұсынылған нысанын толтырған кезінде іске асырылады. Компания құпиялы мәліметке рұқсат етілмеген қол жеткізу қауіп-қатерін, сондай-ақ лайықсыз пайдалану қауіп-қатерін  минимумға жеткізу үшін барлық мүмкіндіктерін жасайды, әйтсе де үшінші кісілерге құпиялы мәліметтерге қолжетімділігін алу жағдайында ешқандай жауапкершілігін көтермейді. Ресурсты, Компанияның Қызметтер мен Сервисін   пайдалануда, сондай-ақ «FIXINGLIST» ресурсын пайдалану туралы Келісім-шартта немесе Қазақстан Республикасының Қазіргі заңдарында  қарастырылған басқа жағдайларда Пайдаланушы және/ немесе Келуші Компанияға оның сұрау салуы бойынша жеке мәліметтерін, оның ішінде жазба түрде беруге міндеттенеді. Компания Пайдаланушы «FIXINGLIST» ресурсын пайдаланудан бас тартқан кейін 5 жыл бойы  Пайдаланушыға тиісті құпиялы мәліметті, соның ішінде өзгертілетін және өзгертілген жеке мәліметтерді сақтау құқықын қалдырады.

Басқа жағдайлар

Бұл Келісім-шарттан келіп шығатын немесе оған байланысты барлық мүмкін болған даулар Қазақстан Республикасының  Қазіргі Заңдарына сәйкес шешілуі тиіс.

Келісім-шарттағы ештеңе Пайдаланушы мен Сайт Әкімшілігі  арасындағы агенттік қарым-қатынастардың, серіктестік қатынастарының, бірлескен қызмет бойынша қатынастардың, жеке жалдау қатынастары немесе Келісім-шартта қарастырылмаған әлдеқандай басқа қатынастардың   орнатылуы деп түсінілмеуі керек.

10. Профильды жою ережелері. Пайдаланушының Профильді өз бетінше жою.
10.1 Бұзушылыққа Fixinglist.kz сайтының иесі жауапты емес, Осы Ережелерді пайдаланушы өз қалауы бойынша құқығын өзіне қалдырады, сондай-ақ басқа пайдаланушылардан немесе үшінші тұлғалардан бұзушылық туралы ақпаратты алған кезде, Пайдаланушы осы Ережелерді  жариялаған кез келген ақпаратты өзгертуі (қалыпты етуі) немесе жоюы, тыйымдарды бұзуы, осы Ережеде белгіленген (жеке хабарламаларды қоса алғанда), Пайдаланушының Fixinglist.kz веб-сайтының барлық немесе кез келген бөлімдеріне және қызметтеріне қол жеткізуін тоқтата тұру, кез келген уақытта кез келген себеппен немесе түсініктемесіз, алдын ала ескертумен немесе ескертусіз шектеу немесе тоқтату, мұндай әрекеттен болуы мүмкін зиян үшін жауапты емес. Егер, сайт иесінің пікірінше, Пайдаланушы Fixinglist.kz сайтына және (немесе) оның Пайдаланушыларына қауіп төндіретінін анықтаса, Fixinglist.kz веб-сайтының Иесі Пайдаланушы профилін жоюға және (немесе) Пайдаланушының Fixinglist.kz веб-сайтының кез келген қызметтеріне қол жеткізуін тоқтата тұруға, шектеуге немесе тоқтатуға құқылы. Fixinglist.kz веб-сайтының иесі осы Ережелерге сәйкес жүзеге асырылған ақпаратты уақытша блоктау немесе жою және Пайдаланушының жеке парақшасын жою (тіркеуді тоқтату) үшін жауапты емес. Пайдаланушы профилін жою, онда жарияланған барлық ақпаратты автоматты түрде жоюды білдіреді, сондай-ақ Fixinglist.kz сайтында тіркелу кезінде енгізілген Пайдаланушының барлық ақпаратыда жойылады. Жеке парақшаны жойғаннан кейін Пайдаланушы Сайтқа кіру құқығын жоғалтады.

Әрбір пайдаланушы сайттан өзінің жеке профилі мен деректерін жоюға құқылы Fixinglist.kz, келесі нұсқауларды қолданыңыз:

Жеке кабинетке кіріңіз

"Профиль" қосымша бетіне өтіңіз

Әрі қарай, "профильді жою" қойындысын нұқыңыз

"Сіз Есептік жазбаны біржола жойғыңыз келетініне сенімдісіз бе? "ОК" түймесін басыңыз

10.2 Пайдаланушы Fixinglist.kz сайтындағы тіркелгісін және өз парақшасының деректерін дербес жоюға құқылы. Пайдаланушы тіркелгісін жою Fixinglist.kz сайтындағы жеке кабинетте қолжетімді.
10.3 Орындаушы Fixinglist.kz сайтындағы өз парақшасының тіркелгісі мен деректерін дербес жоюға құқылы. Орындаушы тіркелгісін жою Fixinglist.kz сайтындағы жеке кабинетте қолжетімді.
10.4 Fixinglist.kz веб-сайтының Иесі Fixinglist.kz орындаушысы мен пайдаланушысының профилін жоймас бұрын көшірілген деректердің сақтық көшірмесін сақтау құқығын өзіне қалдырады.